கலைஞர் வறலாற்றிலேயே முதன் முறையாக....கலைஞர் கதை, வசனத்தில்...கலைஞர் பேரன் தயாரிப்பில்...கலைஞர் பேரன் இயக்கத்தில்...கலைஞர் பேரன் நடித்த...புத்தம் புதிய திரைக்காவியம்கலைஞர் டிவி யில் மிக விரைவில்!காணத்தவராதீர்கள்............